Geld uitgeven is moeilijker dan gedacht!

Het lijkt een rare uitspraak maar voor mij is het op dit moment niet gemakkelijk het bedrag dat is ingezameld voor hulp in Malawi goed te besteden. Zoals bekend is het mijn bedoeling het grootste deel van het bedrag aan irrigatie te besteden. Dit was ook de wens van het merendeel van degenen die hebben bijgedragen. Dit klinkt een beetje negatief maar gelukkig komt er langzamerhand verandering in. Het is een heel verhaal maar ik zal proberen het in het kort duidelijk te maken.

Cape Maclear is een aantrekkelijk dorp om te wonen want het ligt aan een groot meer en er is dus water beschikbaar. Die aantrekkelijkheid brengt echter ook problemen met zich mee want in tegenstelling met de situatie in veel andere dorpen is hier bijna alle grond in privé bezit. Dit maakt het moeilijk een behoorlijk aaneengesloten stuk grond te vinden waarvan de eigenaren allemaal bereid zijn aan een irrigatieproject mee te werken. Er is altijd wel iemand die de zaak niet vertrouwd of wat erger is iemand die probeert er een slaatje uit te slaan.  We hebben echter ons best gedaan en de moed niet opgegeven. Het resultaat is dat we nu een groep van 12 vrouwen hebben waarvan hun stuk land bij elkaar ligt samen met een stuk grond van Lingson, mijn manager in de speeltuin. Voor de duidelijkheid: vrouwen doen hier voor het merendeel het werk op het land en zij beschikken ook over de zeggenschap over de familiegrond.

Met deze groep is nu een eerste begin gemaakt en op dit moment lijkt het er op dat dit gaat slagen. In eerste instantie hebben we in onze speeltuin een bijeenkomst georganiseerd om ons plan te verduidelijken. Veel mensen kennen hier het woord irrigatie niet eens. Erg hoopgevend was dat bijna iedereen gekomen was en dat de 2 afwezigen niet zomaar weggebleven waren maar dit wel van te voren hadden gemeld. Erg ongebruikelijk in Malawi! Meestal zijn de vrouwen hier erg verlegen maar binnen korte tijd kwam er toch al een geanimeerd gesprek op gang waarbij heel wat belangrijke onderwerpen aan bod kwamen. Natuurlijk konden wij nog niet overal een duidelijk antwoord op geven. Bij toeval zijn we te weten gekomen dat er in een naburig dorp, Monkey-Bay al een irrigatieproject is opgezet door een katholieke organisatie. Via een goede bekende van me die in Monkey-Bay  woont en werkt. Piliran Chalumba, hebben we met die organisatie een afspraak kunnen maken om dit project te bezoeken. We zijn hier al geweest voordat we de bijeenkomst met onze vrouwengroep hadden. We waren toen verrast door de vriendelijkheid waarmee we werden ontvangen maar vooral door de informatie die we daar kregen. Ons werd ook duidelijk dat we daar terecht zouden kunnen voor hulp en advies die ons ook daadwerkelijk werd aangeboden. Deze goede ervaring bracht ons op het idee om met onze groep dit project te bezoeken.

Dit bezoek hebben we ondertussen achter de rug. Een heel groot succes. Iedereen was stom verbaasd dat het mogelijk was om buiten de regentijd gewassen te verbouwen en de mais, kool, zoete aardappelen werden als een wereldwonder beschouwd. Op het project had men zich ook volledig voorbereid op ons bezoek. Vier belangrijke personen waren aanwezig om ons te ontvangen en om heel uitgebreid uitleg te geven. Allereerst de Chairman, Mister Gera.  Dit is de man die het dagelijkse reilen en zijlen in de gaten houdt en een redelijke kennis heeft van de belangrijkste zaken betreffende irrigatie en landbouw. Hij vertelde over de eerste opzet van het project en maakte heel duidelijk dat er hard gewerkt zou moeten worden om alles succesvol te laten verlopen. Daarna kregen we een rondleiding van Mevrouw Fales Mera. Zij is de zus van de Chief van dit grondgebied. Zij is lid van de groep sinds het begin en heeft een opleiding gekregen om de anderen te kunnen helpen bij de verbouwing en verwerking van de gewassen. Op mij persoonlijk maakte zij een grote indruk. In een erg interessant verhaal gaf zijn veel informatie aan onze vrouwengroep waarbij vooral diversiteit van gewassen, het minimaliseren van kunstmest en de toepassing van compost naar voren kwamen. Iedereen luisterde met aandacht en men kwam ook met zeer gerichte vragen. Zij bood ook aan ons te zullen helpen als we daar behoefte aan hadden.

Daarna werd de solar installatie bezocht. Dit is in de loop van 11 jaar een groot project geworden en het laat zien dat er wel degelijk mogelijheden zijn. Ondertussen zijn hier meer dan 25 families die er een stuk grond bewerken. Wij zullen het met onze financiën echter veel kleiner moeten opzetten. Tijdens het bezoek werd het voor onze groep wel duidelijk dat er wat mogelijk was. Ook het contact met de vrouwen in Monkey Bay verliep uitstekend en dat resulteerde in een uitbundig zang en dans spektakel op het strand bij de solar installatie. Het lijkt er op dat hier een goede vriendenband gaat ontstaan.

Tot slot werden we voorgesteld aan twee mensen van het ministerie van landbouw. Mister Raphel Kachingwe en Mister Beaton Mpepo. Dit was een verademing. Het bleken echt twee mensen te zijn die wilden helpen. Normaal gesproken staat hier altijd voorop: Wat kan ik er wijzer [financieel] van worden. Het was een verademing dat zoiets deze keer niet eens te sprake kwam. Er werd alleen maar hulp aangeboden.   Mister Kachingwe is duidelijk de grote man maar gaf ons de verzekering dat we er op konden rekenen dat Mister Beaton Mpepo ons met raad en daad ter zijde zou staan. We zullen daar zeker gebruik van gaan maken.

Tot slot werd er in de schaduw nog door het hele gezelschap nagepraat over de fijne maar vooral leerzame dag en wij hebben beloofd binnenkort met onze groep terug te komen. We zullen dank als blijk van waardering een soort Bingo organiseren. Sinds enkele maanden doen we dit nu op zondagmiddag en dat is een groot succes.

Ondertussen is er een afspraak gemaakt  met een firma die de aanleg van een pomp kan verzorgen. Zij komen begin oktober metingen doen en daarna zal een advies en een offerte volgen. Hopelijk verloopt het vervolg net zo goed als de start die we nu gemaakt hebben.

Ik houd jullie op de hoogte

LANGE TIJD GEEN BERICHT!!!

Inderdaad is er lange tijd geen nieuws op mijn website verschenen. Dit wil echter niet zeggen dat er geen nieuws was. Ik zal het uitleggen. Terwijl ik bezig was met de inzameling ten bate van de hongersnood in Malawi kwam er een kink in de kabel. Bij een jaarlijks bloed- en urine onderzoek kwam te voorschijn dat er problemen met mijn nieren zijn. Hiervoor werd ik doorverwezen naar een internist. Ondertussen bleef ik ijverig geld verzamelen. Omdat ik me prima voelde had ik niet het idee dat het ernstig zou zijn. Latere onderzoeken gaven echter aan dat er wel degelijk iets ernstigs aan de hand kon zijn. Om deze reden moest ik mijn voorgenomen verblijf van 3 maanden in Malawi inkorten tot slechts 4 weken i.v.m. een onderzoek dat de internist niet langer wilde uitstellen. Op 26 juli kwam ik weer aan in Nederland en op 28 juli vond dit onderzoek plaats. Ik zat echt in mijn rats over de uitslag. Zou ik nog wel regelmatig naar Malawi kunnen gaan. Op 3 augustus zou ik de uitslag krijgen. Gelukkig, het onderzoek gaf aan dat er niets ernstigs aan de hand was en toen ik te horen kreeg dat ik met deze chronische kwaal wel honderd zou kunnen worden was ik dolgelukkig. Zeker toen de arts me vertelde dat ik met een gerust hard voor 3 maanden naar Malawi kon vertrekken.  Dit gaat dus ook gebeuren. Zondag 14 augustus ga ik weer voor langere tijd naar Malawi. Een probleem was echter dat ik tijdens mijn afgelopen verblijf van 4 weken niet echt iets heb kunnen realiseren. De tijd was te kort om goede plannen te maken en het zou onverantwoord zijn om een behoorlijk bedrag te investeren zonder er zeker van te zijn dat het ook echt vruchten af zou werpen. Daarom is er met het ingezamelde geld tot nu toe niets gebeurd. Wel heb ik al wel contacten gelegd en voorbereidende gesprekken gevoerd. Dit zal veel helpen als ik weer in Malawi aan de slag ga. En ik kan iedereen vertellen: IK HEB ER ZIN IN! In totaal heeft de actie ruim € 22.000 opgebracht en dit geld staat veilig gestald totdat ik het op een goede en verantwoorde manier kan gaan besteden. Vanaf nu zal ik u van de vorderingen op de hoogte houden. Nogmaal iedereen van harte bedankt die een steentje heeft bijgedragen. Gerrit van Engelen.

LANGE TIJDGEEN BERICHT!!!

Inderdaad is er lange tijd geen nieuws op mijn website verschenen. Dit wil echter niet zeggen dat er geen nieuws was. Ik zal het uitleggen.

Terwijl ik bezig was met de inzameling ten bate van de hongersnood in Malawi kwam er een kink in de kabel. Bij een jaarlijks bloed- en urine onderzoek kwam te voorschijn dat er problemen met mijn nieren zijn. Hiervoor werd ik doorverwezen naar een internist. Ondertussen bleef ik ijverig geld verzamelen. Omdat ik me prima voelde had ik niet het idee dat het ernstig zou zijn. Latere onderzoeken gaven echter aan dat er wel degelijk iets ernstigs aan de hand kon zijn. Om deze reden moest ik mijn voorgenomen verblijf van 3 maanden in Malawi inkorten tot slechts 4 weken i.v.m. een onderzoek dat de internist niet langer wilde uitstellen. Op 26 juli kwam ik weer aan in Nederland en op 28 juli vond dit onderzoek plaats. Ik zat echt in mijn rats over de uitslag. Zou ik nog wel regelmatig naar Malawi kunnen gaan. Op 3 augustus zou ik de uitslag krijgen.

Gelukkig, het onderzoek gaf aan dat er niets ernstigs aan de hand was en toen ik te horen kreeg dat ik met deze chronische kwaal wel honderd zou kunnen worden was ik dolgelukkig. Zeker toen de arts me vertelde dat ik met een gerust hard voor 3 maanden naar Malawi kon vertrekken.  Dit gaat dus ook gebeuren. Zondag 14 augustus ga ik weer voor langere tijd naar Malawi.

Een probleem was echter dat ik tijdens mijn afgelopen verblijf van 4 weken niet echt iets heb kunnen realiseren. De tijd was te kort om goede plannen te maken en het zou onverantwoord zijn om een behoorlijk bedrag te investeren zonder er zeker van te zijn dat het ook echt vruchten af zou werpen. Daarom is er met het ingezamelde geld tot nu toe niets gebeurd. Wel heb ik al wel contacten gelegd en voorbereidende gesprekken gevoerd. Dit zal veel helpen als ik weer in Malawi aan de slag ga. En ik kan iedereen vertellen: IK HEB ER ZIN IN!

In totaal heeft de actie ruim € 22.000 opgebracht en dit geld staat veilig gestald totdat ik het op een goede en verantwoorde manier kan gaan besteden. Vanaf nu zal ik u van de vorderingen op de hoogte houden.

Nogmaal iedereen van harte bedankt die een steentje heeft bijgedragen.

Gerrit van Engelen.

Succesvol eindresultaat

Vandaag, 15 juni, is de totaalstand gekomen op €20.252. Een onverwacht groot bedrag. Natuurlijk wil ik iedereen die daaraan heeft bijgedragen, zeker mede namens de bewoners van Cape Maclear, van harte bedanken.

Aanstaande zondag 19 juni vertrek ik naar Malawi en ga ik daar aan het karwei beginnen. Uit diverse contacten heb ik bemerkt dat er diverse mogelijkheden zijn om irrigatie in Malawi toe te passen. Hierover heb ik reeds overlegd met Reinier Veldman van Mzuzu SMART centre. Deze manager, die studeerde aan de Universiteit van Wageningen, is gespecialiseerd in irrigatie en het verbeteren van de lokale landbouw. Hij is al enkele jaren werkzaam in Malawi en komt in de eerste week van juli ons project bezoeken. Volg deze website om op de hoogte te blijven van onze vorderingen.

 

Het gaat prima met de collectes. Momenteel staan we al op € 18.500. Vorige week heb ik nog 5000 flyers ontvangen en die ben ik nu aan het bezorgen. Het lijkt er echt op dat de € 20.000 gehaald wordt. Daarna begint voor mij het echte werk. 19 Juni vertrek ik naar Malawi. Volg me dan op de website

De € 17.000 gepasseerd.

Vandaag, op 14 mei zijn we de € 17.000 gepasseerd. Dit is al een fantastisch resultaat maar ik geef het nog niet op. Uiteindelijk wil ik € 20.000 bij elkaar hebben voor het irrigatieproject in Cape Maclear als ik eind juni weer naar Malawi vertrek. Deze week ontvang ik weer 5000 flyers zodat ik kan doorgaan met bezorgen.

Ondertussen heb ik al diverse contacten gelegd die mij kunnen helpen bij de realisatie van het irrigatiesysteem. Deze week ook een stand bemand op de wereldwaterdag in de wereldwinkel in Eindhoven. Er was goede belangstelling. Het gaat echt de goede kant op.